ปั๊มลมและเครื่องมือลม

TIGER TG-315

ปั๊มลมไทเกอร์ รุ่น TG-315 (10 แรงม้า) TIGER Aircompressor 15 HP Model : TG-315 (380 Volt) ปั๊มลมไทเกอร์ ลูกสูบขนาด 15 แรงม้า , ใช้สายพาน , ระบายความร้อนด้วยอากาศ จำนวนลูกสูบ 3 ลูกสูบ แรงดันลมที่ใช้ได้ 8 บาร์ อัตราการผลิตลม 2,400 ลิตร/นาที มอเตอร์ปั๊มขนาด 15 แรงม้า , ไฟฟ้า 380 โวลต์ ถังเก็บลมขนาด 520 ลิตร

TIGER TG-310

ปั๊มลมไทเกอร์ รุ่น TG-310 (10 แรงม้า) TIGER Aircompressor 10 HP Model : TG-310 (380 Volt) ปั๊มลมไทเกอร์ ลูกสูบขนาด 10 แรงม้า , ใช้สายพาน , ระบายความร้อนด้วยอากาศ จำนวนลูกสูบ 3 ลูกสูบ แรงดันลมที่ใช้ได้ 8 บาร์ อัตราการผลิตลม 1,600 ลิตร/นาที มอเตอร์ปั๊มขนาด 10 แรงม้า , ไฟฟ้า 380 โวลต์ ถังเก็บลมขนาด 315 ลิตร

TIGER TG-275A

ปั๊มลมไทเกอร์ รุ่น TG-275A (7.5 แรงม้า) TIGER Aircompressor 7.5 HP Model : TG-275A (380 Volt) ปั๊มลมไทเกอร์ ลูกสูบขนาด 7.5 แรงม้า , ใช้สายพาน , ระบายความร้อนด้วยอากาศ จำนวนลูกสูบ 2 ลูกสูบ แรงดันลมที่ใช้ได้ 8 บาร์ อัตราการผลิตลม 1,200 ลิตร/นาที มอเตอร์ปั๊มขนาด 7.5 แรงม้า , ไฟฟ้า 380 โวลต์ ถังเก็บลมขนาด 260 ลิตร

TIGER-TG35

ปั๊มลมไทเกอร์ รุ่น TG-35 (5 แรงม้า) TIGER Aircompressor 5 HP Model : TG-35 (220 Volt) ปั๊มลมไทเกอร์ ลูกสูบขนาด 5 แรงม้า , ใช้สายพาน , ระบายความร้อนด้วยอากาศ จำนวนลูกสูบ 3 ลูกสูบ แรงดันลมที่ใช้ได้ 8 บาร์ อัตราการผลิตลม 770 ลิตร/นาที มอเตอร์ปั๊มขนาด 5 แรงม้า , ไฟฟ้า 220 โวลต์ ถังเก็บลมขนาด 260 ลิตร

TIGER-TG32

ปั๊มลมไทเกอร์ รุ่น TG-32 (2 แรงม้า) TIGER Aircompressor 2 HP Model : TG-3 (220/380 Volt) ปั๊มลมไทเกอร์ ลูกสูบขนาด 2 แรงม้า , ใช้สายพาน , ระบายความร้อนด้วยอากาศ จำนวนลูกสูบ 3 ลูกสูบ แรงดันลมที่ใช้ได้ 8 บาร์ อัตราการผลิตลม 320 ลิตร/นาที มอเตอร์ปั๊มขนาด 2 แรงม้า , ไฟฟ้า 220 โวลต์ / ไฟฟ้า 380 โวลต์ ถังเก็บลมขนาด 148 ลิตร

TIGER-TG23T

ปั๊มลมไทเกอร์ รุ่น TG-23T (3 แรงม้า) TIGER Aircompressor 3 HP Model : TG-23T (220/380 Volt) ปั๊มลมไทเกอร์ ลูกสูบขนาด 3 แรงม้า , ใช้สายพาน , ระบายความร้อนด้วยอากาศ จำนวนลูกสูบ 2 ลูกสูบ แรงดันลมที่ใช้ได้ 8 บาร์ อัตราการผลิตลม 480 ลิตร/นาที มอเตอร์ปั๊มขนาด 3 แรงม้า , ไฟฟ้า 220 โวลต์ / ไฟฟ้า 380 โวลต์ ถังเก็บลมขนาด 260 ลิตร

TIGER-TG22

ปั๊มลมไทเกอร์ รุ่น TG-22 (2 แรงม้า) TIGER Aircompressor 2 HP Model : TG-22 (220/380 Volt) ปั๊มลมไทเกอร์ ลูกสูบขนาด 2 แรงม้า , ใช้สายพาน , ระบายความร้อนด้วยอากาศ จำนวนลูกสูบ 2 ลูกสูบ แรงดันลมที่ใช้ได้ 8 บาร์ อัตราการผลิตลม 240 ลิตร/นาที มอเตอร์ปั๊มขนาด 2 แรงม้า , ไฟฟ้า 220 โวลต์ / ไฟฟ้า 380 โวลต์ ถังเก็บลมขนาด 148 ลิตร

TIGER TG-2A

TIGER Aircompressor 1/2 HP Model : TG-2A (220 Volt) ปั๊มลมไทเกอร์ ลูกสูบขนาด 1/2 แรงม้า , ใช้สายพาน , ระบายความร้อนด้วยอากาศ จำนวนลูกสูบ 2 ลูกสูบ แรงดันลมที่ใช้ได้ 8 บาร์ อัตราการผลิตลม 120 ลิตร/นาที มอเตอร์ปั๊มขนาด 1/2 แรงม้า , ไฟฟ้า 220 โวลต์ ถังเก็บลมขนาด 58 ลิตร

TIGER-TG2

TIGER Aircompressor 1/2 HP Model : TG-2 (220 Volt) ปั๊มลมไทเกอร์ ลูกสูบขนาด 1/2 แรงม้า , ใช้สายพาน , ระบายความร้อนด้วยอากาศ จำนวนลูกสูบ 2 ลูกสูบ แรงดันลมที่ใช้ได้ 8 บาร์ อัตราการผลิตลม 120 ลิตร/นาที มอเตอร์ปั๊มขนาด 1/2 แรงม้า , ไฟฟ้า 220 โวลต์ ถังเก็บลมขนาด 64 ลิตร

TIGER-TG1

TIGER Aircompressor 1/4 HP Model : TG-1 (220 Volt) ปั๊มลมไทเกอร์ ลูกสูบขนาด 1/4 แรงม้า , ใช้สายพาน , ระบายความร้อนด้วยอากาศ จำนวนลูกสูบ 1 ลูกสูบ แรงดันลมที่ใช้ได้ 8 บาร์ อัตราการผลิตลม 56 ลิตร/นาที มอเตอร์ปั๊มขนาด 1/4 แรงม้า , ไฟฟ้า 220 โวลต์ ถังเก็บลมขนาด 36 ลิตร

New

PUMA-PP-310

ปั้มลมลูกสูบ Single Stage (7-10 kg.) : 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น ลูกสูบ : 3 ความจุถังลม : 315 L ปริมาณลม : 1780.00 L/min

New

PUMA-PP-275

ปั้มลมลูกสูบ Single Stage (7-10 kg.) : 7.5 HP เช็ควาล์ว + อโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น ลูกสูบ : 2 ความจุถังลม : 260 L ปริมาณลม : 1280.00 L/min

New

PUMA-PP-35

ปั้มลมลูกสูบ Single Stage (7-10 kg.) : 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น ลูกสูบ : 3 ความจุถังลม : 260 L ปริมาณลม : 890.00 L/min

New

PUMA-PP-23

ปั้มลมลูกสูบ Single Stage (7-10 kg.) : 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน ลูกสูบ : 2 ความจุถังลม : 165 L ปริมาณลม : 550.00 L/min

New

PUMA-PP-32P

ปั้มลมลูกสูบ Single Stage (7-10 kg.) : 2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน ลูกสูบ : 3 ความจุถังลม : 148 L ปริมาณลม : 330.00 L/min

New

PUMA-PP-22

ปั้มลมลูกสูบ Single Stage (7-10 kg.) : 2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน ลูกสูบ : 2 ความจุถังลม : 148 L ปริมาณลม : 298.00L/min

New

PUMA-PP-21

ปั้มลมลูกสูบ Single Stage (7-10 kg.) : 1 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน ลูกสูบ : 2 ความจุถังลม : 92 L ปริมาณลม : 203.20 L/min

New

PUMA-PP-2

ปั้มลมลูกสูบ Single Stage (7-10 kg.) : 1/2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน ลูกสูบ : 2 ความจุถังลม : 64 L ปริมาณลม : 119.60 L/min

New

PUMA-PP-1

ปั้มลมลูกสูบ Single Stage (7-10 kg.) : เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน ลูกสูบ : 1 ความจุถังลม : 36 L ปริมาณลม : 55.80 L/min

Powered by MakeWebEasy.com