ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง

ARWANA XTRA-80

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานที่มีเนื้อที่จำกัดที่ต้องการความคล่องตัว เช่นบ่อส้วม หรือท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น ทำน้ำพุ หรือบ่อปลา ใช้ถ่ายเทหมุนเวียนบ่อกรองที่มีปริมาณน้ำ ไม่เกิน 3 M3 น้ำตกจำลอง หรืองานอื่นๆ ที่ต้องการปั๊มทำงานต่อเนื่อง

ARWANA XTRA-120

ประโยชน์การใช้งาน * ทำน้ำพุ หรือบ่อปลา ใช้ถ่ายเทหมุนเวียนบ่อกรองที่มีปริมาณน้ำ ไม่เกิน 8 M3(XTRA-120) และ 15 M3(XTRA-250) * น้ำตกจำลอง หรืองานอื่นๆ ที่ต้องการปั๊มที่ทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพัก

ARWANA XPOND

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับการทำน้ำพุหรือน้ำตกจำลองในบ่อสระขนาดกลาง ถึงใหญ่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีบ่อกรอง หรืองานสูบจ่ายถ่าย-เทที่ต้องการปั๊มทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน

ARWANA W-540B(T)

ประโยชน์การใช้งาน สำหรับสูบจ่ายน้ำใช้ในที่พักอาศัยขนาดใหญ่ ประปาหมู่บ้านสวนเกษตร ไร่นา งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด)โรงงานอุสาหกรรม ระบบระบายอากาศจนาดใหญ่ ใช้เหล็กคอยล์รีดเย็น(แบบเงา) ลวดทองแดง และฉนวนคุณภาพเกรดสูง ซึ่งเป็นมาตรฐาน เดียวกันกับผู้ผลิตในประเทศอิตาลี

ARWANA SW&SWO

ประโยชน์การใช้งาน สำหรับสูบจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคในครัวเรือน หรือในอุตสาหกรรมอาหาร สูบจ่ายน้ำที่มีกรดด่างอ่อนๆ หรือน้ำกร่อย ระบบของโรงงานผลิตน้ำดื่ม ฯลฯ

ARWANA SV

ประโยชน์การใช้งาน ให้ปริมาณน้ำที่มากกว่าปั๊มจุ่มรุ่นอื่นที่มีขนาดกำลังเท่าเทียมกัน จึงเหมาะที่จะใช้ในงานถ่ายเท เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารขนาดเล็กถึงกลาง ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด) และพื้นที่สวนฟาร์มหรือไร่นาในงานเกษตร

ARWANA SS

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในการสูบจ่ายสารเคมีเจือจาง ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร หรืองานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล ฯลฯ รายละเอียดโครงสร้าง

ARWANA SPM-100, SPM-150

ประโยชน์การใช้งาน ใช้สูบจ่ายหมุนเวียน บำบัดสพาพน้ำในสระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม บ่อสระน้ำพุ บ่อน้ำตกจำลอง หรือใข้ในการถ่ายเทน้ำปริมาณมากๆ

ARWANA SPA-200

ประโยชน์การใช้งาน ใช้สูบน้ำหมุนเวียนในอ่างสปา อ่างจากูชี่ หรือใช้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม หรือบ่อน้ำร้อน (ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส)

ARWANA SPA-120

ประโยชน์การใช้งาน ใช้สูบน้ำหมุนเวียนในอ่างสปา อ่างจากูชี่ หรือใช้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม หรือบ่อน้ำร้อน (ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส)

ARWANA SP300X 600X

ทุกชิ้นส่วนของชั้นใบพัดทำจากสเตนเลส ความแรงน้ำเหนือกว่าใบพัดไฟเบอร์ มีเช็ควาล์วในตัว (Built-in Check Valve) มอเตอร์แฟรงกลิ้น มอเตอร์ 4″ NEMA Standard

ARWANA SM-CLNER

ประโยชน์การใช้งาน 1. ใช้ในงานกรองและหมุนเวียน สระว่ายน้ำ หรือสระน้ำพุ ที่มีขนาดปริมาณน้ำไม่เกิน 20 เมตร3 (20 ตัน) 2. ใช้งานทำความสะอาดสระน้ำ โดยสามารถหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้

ARWANA SA

ประโยชน์การใช้งาน ใช้สูบจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมอาหาร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมเคมี เครื่องซักล้าง ระบบงานหมุนเวียน หรือระบบเพิ่มแรงดัน สามารถสูบจ่ายน้ำที่มีกรดด่างเจือจาง หรือน้ำกร่อยได้

ARWANA RAS-250

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานสูบถ่ายเทน้ำ เช่น ในบ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารขนาดเล็ก ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด) สูบจ่ายน้ำในสวยเกษตร ไร่นา

ARWANA PRO-76AT

Auto stop system หยุดปั๊มขณะที่ปิดปืนฉีด ลดสึกหรอ ถนอมเครื่องให้ทนทาน ประหยัดค่าไฟ และการบำรุงรักษา

ARWANA OLYMPIC & SUPERTEC

ELECTRONIC LEVEL CONTROLLER (FLOAT SWITCH)

Powered by MakeWebEasy.com